Ez dugu ausartak izan nahi, libre izan nahi dugu, eskolan, etxean, kalean, egunez eta gauez!

¡No queremos ser valientes, queremos ser libres, en la escuela, en casa, en la calle, de día y de noche!

#Askida #zarautz